Grop, tomater och åkervädd

 

Nu är allt i full gång! Det finns en hel massa olika saker som kan göras precis just nu. Tomaterna har nästan helt kommit i jorden i växthuset. Många hade velat komma ned tidigare och har lite olikfärgade blad på grund av näringsbrist, men de brukar repa sig efter ett litet tag i härlig lerjord med en massa hästgödsel i. I år odlar vi väldigt många olika sorter, det var så många spännande som vi ville prova. Det blir stora medelstora och små, gröna, gula, svartröda, orange, rosa och röda, avlånga, spetsiga och runda.

20170530_082323

Nu äntligen är vår stora grop färdiggrävd. Vi väntar med spänning på att den ska fyllas på med vatten och bli en damm. Det ser hoppfullt ut att leran i jorden ska göra den tät. Vi har låtit gräva ett dike från växthuset till dammen och försöker leda vattnet från våra byggnader till den. Det finns också ett dräneringsrör som leder dit, så jag tror att förutsättningarna för att få en full damm är ganska goda, men det tar säkert ändå ett år innan den är full. Just nu njuter vi av en stor grop, där vi har ett litet sandtag och kan fylla sandsäckar och sandlåda och tittar på de olika typerna av lera, sten och benbitar som vi hittar i vår stora grop.  Det känns skönt att göra något för att trygga vattenförsörjningen. Just nu går brunnen slut lite då och då när vi vattnar i växthuset och vi måste koppla pumpen till en regnvattentank eller till det lilla vattnet i botten av gropen tills vattnet i brunnen har fyllts på igen.

20170530_082154

Liksom förra året är det en hel del partier med kvickrot, framförallt i löken och moroten. Dessa grödor är de som är mest känsliga för konkurrens så det är lite synd att det är mycket kvickrot just där.

En ny spännande del av vår odling är den med perenna vilda växter. Vi ska odla frö till företaget Pratensis som säljer fröblandningar med vilda växter i. Så nu odlar vi ungefär 400 kvadratmeter med Stor blåklocka, Åkervädd, Ängsvädd, Väddklint, Gullviva, Svartkämpar, Prästkrage, Rödklint, Sommarfibbla, Rödblära och Brudbröd.

20170530_082802